03.01. - 10.01

Vytvoriť základnú implementáciu React JS stránky. Vytvoriť backend v Express JS (Node JS) a prepojiť ho s frontendom. Urobiť základné SQL dopyty, a urobiť základné endpointy pre backend.

10.01. - 17.01

Zabezpečiť webstránku a prihláseného používateľa pomocou JWT (JSON web token), aby sa vždy overovalo prihlásenie na konkrétnu podstránku a pri zlyhaní sa presmerovalo na login stránku.

17.01. - 24.01

Implementovať základný Redux store a jeho slices a tiež základné funkcie, ktoré budú spoločné pre všetky slices webstránky.

24.01. - 31.01

Vytvoriť wireframe úvodnej stránky študenta a konzultovať s p. Kľukom moje návrhy a zmeny.

01.02. - 08.02

Implementovať úvodnú stránku pre študenta, ktorá bude ako dashboard, kde študent bude vidieť najpodstatnejšie a najnovšie informácie.

08.02. - 15.02

Implementovať React router, react-icons, a zvoliť vhodnú ikonku pre Kognitívne vedy. Upravovať title stránky podľa toho, kde sa študent nachádza.

15.02. - 22.02

Implementovať preštudenta login stránku ako aj jeho zoznam predmetov, kde budú jednak predmety, na ktoré sa môže prihlásiť a jednak tie, na ktoré sa môže zapísať.

22.02. - 01.03

Implementovať pre študenta stránku Podmienky predmetu, kde bude stupnica hodnotenia. Implementovať tiež pre študenta stránku bonusových úloh, jednak zoznam bonusových úloh a jednak detail bonusu.

01.03. - 08.03

Implementovať stránku prezentácii pre študenta, kde bude vedieť vidieť zoznam všetkých prezentácií, vojsť do detailu prezentácie, svojej, alebo študentských alebo učiteľských. Pričom študentské prezentácie deliť na otvorené a uzavreté na hodnotenie, pričom pri otvorených mať schopnosť hodnotiť.

08.03. - 15.03

Vytvoriť úvodné stránky admin stránky. Nový redux reducer na to vytvoriť, urobiť Login page, Subjects page a presmerovanie na úvodnú stránku

15.03. - 22.03

Implementovať upload a download súborov v NodeJs - prezentácii ppt/pptx, ktoré sa majú vedieť odovzdávať i sťahovať. Každý predmet bude mať vlastný priečinok, kde názov bude id daného predmetu a tam sa systematicky ukladať. A taktaktiež urobiť Bonus page pre admina, kde bude vidieť všetky bonusy daného predmetu a vedieť ich editovať a odstraňovať.

22.03. - 29.03

Implementovať dashboard pre admina, kde budu potvrdení, čakajúci a zamietnutí študenti, a taktiež pridávanie a uzamkýnanie dochádzky.

29.03. - 05.04

Implementovať celkovú dochádzku pre admina, kde bude môcť vidieť dochádzku pre každého študenta v prehľadnej tabuľke a pridávať/odoberať bod.

05.04. - 12.04

Implementovať funkcie pre bonusy pre admina, ktoré vie upravovať, odstraňovať, presúvať sa cez tlačidlo diskutovať až ku komentárom na spodok alebo cez šípku nahor naspäť úplne navrch.

12.04. - 19.04

Implementovať nastavenia pre admina, kde bude pridávať kritéria hodnotenia, upravovať stupnicu pre predmet a upravovať parametre predmetu ako názov, počet týždňov, semester a i.

19.04. - 26.04

Implementovať hromadné odosielanie emailu pre admina, kde si môže ybrať komu odošle email alebo rovno všetkým, ktorí sú prihlásení na daný predmet.

26.04. - 03.05

Implementovať detail študenta, kde bude admin vidieť celkové hodnotenie študenta, ako aj jeho dochádzku a bonusové úlohy a prekliknúť sa na detail jeho prezentácie.

03.05. - 10.05

Implementovať úpravu profila spoločnú pre študenta aj admina, kde sa bude dˇat upraviť meno, priezvisko, email, username a heslo.

10.05. - 17.05

Implementovať transakcie. Spísať dokument bakalárskej práce.

2021