Bakalárska práca - František Kochjar

Done

Názov: 

Výučbový a evaluačný systém pre úvodné kurzy do kognitívnej vedy 


Anotácia: 

Pri výučbe a hodnotení úvodných kurzov kognitívnej vedy sa v súčasnosti
používa webový systém, ktorý už z hľadiska chybovosti, udržiavateľnosti
a rozširovateľnosti nezodpovedá aktuálnym požiadavkám vyučujúcich
a študentov. V bakalárskej práci pôjde o vytvorenie nového systému, ktorý:
1. umožní hodnotenie učiteľom a hodnotenie typu peer to peer, aby bolo hodnotenie, čo najobjektívnejšie;
2. dáva priestor pre konzultovanie a diskusiu k prezentáciám, čo prispeje k vypracovaniu kvalitných prezentácií;
3. bude viesť študentov kvalifikovane diskutovať a komentovať profesionálne videoprednášky (napr. na TEDe) a vedeckú literatúru, ktorá je relevantná pre výučbový predmet;
4. bude použiteľný aj v dištančnom vzdelávaní;
5. sprístupní dáta doterajšieho systému, ktorý nahradí.

 
Cieľ: 

Vytvoriť výučbový a evaluačný systém použitím súčasných prostriedkov (ReactJS), ktorý naplní požiadavky z anotácie.


Kľúčové slová: výučbový systém, kognitívna veda, prezentácia, videoprednáška, diskusia, hodnotenie peer to peer
Vedúci: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Konzultant: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej

Meno a priezvisko študenta: František Kochja